Tel:082 923 4087 | Mail: jningram@iafrica.comWat Nou?

‘n Opvoedkundige Sielkundige assesseer, diagnoseer en gee terapie rakende die optimalisering van menslike ontwikkelling en opvoeding op kognitiewe, emosionele, persoonlikheids en neurosielkundige vlakke. Die identifikasie en behandeling van struikelblokke in die bereiking van optimale ontwikkelling en opvoeding vorm ‘n groot gedeelte van hul werk.

 Die lewe is ‘n interessante mengsel van goeie en slegte tye. Tydens die goeie tye is die lewe ‘n lied – alles gaan goed en daar is altyd baie vriende om saam te sing. Maar, tydens die slegte tye, staan ons dikwels alleen. Nie altyd omdat ons nie vriende en familie het wat ons ondersteun nie, maar dikwels omdat ons eerder toelaat dat ons probleme binne in ons woed. Ons sluit dit op in ons harte en tob daaroor, te bang en te skaam om met iemand daaroor te praat.


Dit presies, is die rede vir hierdie artikel. Probleme wat gedeel word, word gehalveer. In plaas daarvan om te tob en te wonder, stuur ‘n anonieme e-mail met jou probleem en ek sal in ‘n volgende uitgawe my bes prober om jou van gesonde advies te voorsien en jou vrae te beantwoord.


Ek gaan probeer om elke maand op ‘n ander tipe probleem te fokus, afhangende van die vrae wat ingestuur is. Probleme met kinders, skoonfamilie, ‘n eggenoot, boelies by die skool, depressie, ens. Enigiets waarmee jy raad of hulp vanuit ‘n sielkundige oogpunt nodig het is welkom. So, stuur gerus ‘n e-mail na info@riverstonemarketing.co.za

Ronel Brits
Opvoedkundige Sielkundige
M.Ed. (Opvoedkundige Sielkunde) (Pret.)

Return to Home

 • March 2014
  Quality road infrastructure is an asset which benefits the economy, stimulates growth and development and provides a safe link between people and places.
 • March 2014
  As promised last month, our next “candidate” is the notorious weed Lantana camara
  Read more
 • February 2014
  There are none so blind…
  .  Read more